Reisgarantie & financiële zekerheid

Home/Over ons/Reisgarantie & financiële zekerheid

In het burgerlijk wetboek (Art. 7)  is vastgelegd dat aanbieders van pakketreizen* een reisgarantie moeten inregelen waarbij klanten hun vooruit betaalde reissom terugkrijgen in het geval dat de reisaanbieder failliet gaat. Tevens garandeert de reisgarantie dat reizigers die al op reis zijn, gerepatrieerd worden of hun reis kunnen vervolgen. Golftrip4u voldoet aan deze wet door gebruik te maken van de Stichting Take Over (STO) en Certo Escrow.

Uw reisgarantie

logo sto reisgarantieDe Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Golftrip4u ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengelden regeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Golftrip4u maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Wanneer Golftrip4u voor het einde van uw reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat maakt Certo Escrow uw geld 1 dag na afloop van uw golfreis over aan Golftrip4u. Mocht Golftrip4u voor het einde van uw reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u het rechtmatige deel van uw reissom terugkrijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

Uw boeking en betalingsprocedure

logo_certoescrow_200Nadat u van Golftrip4u een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u:

  • of een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom;
  • of tot een betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt.

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Ter aanvulling:

  • Het e-mailadres waar de uitnodiging tot betaling naar wordt verstuurd is hetzelfde als waarop u onze factuur ontvangt.
  • De volledige reissom dient 6 weken voor vertrek op de rekening te staan van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Golftrip4u zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.
  • Controleert u uw gegevens goed als u bent ingelogd bij Certo Escrow. Hierbij is met name de datum van het einde van uw reis van belang.

* Een pakketreis is een reis die bestaat uit verschillende elementen die ten minste het vervoer en de accommodatie (overnachting of periode van verblijf van meer dan 24 uur) of één van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat.