Reisgarantie & financiële zekerheid

Golftrip4u wil dat uw met zekerheid op een golfreis gaat

In het burgerlijk wetboek (Art. 7)  is vastgelegd dat aanbieders van pakketreizen* een reisgarantie moeten inregelen waarbij klanten hun vooruit betaalde reissom terugkrijgen in het geval dat de reisaanbieder failliet gaat. Tevens garandeert de reisgarantie dat reizigers die al op reis zijn, gerepatrieerd worden of hun reis kunnen vervolgen. Golftrip4u voldoet aan deze wet door gebruik te maken van STO Reisgarant.

Garantie geregeld: STO Garant
O
m te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Golftrip4u gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vindt u op de website www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Golftrip4u op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Golftrip4u, maar aan STO Garant. Zij houden de reissom in bewaring tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Golftrip4u. Mocht Golftrip4u voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

De betalingsprocedure

Nadat u van Golftrip4u een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van STO Garant per e-mail een betalingsuitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de STO Garant website. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u:

  • of een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom;
  • of tot een betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt.

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan STO Garant.

Ter aanvulling:

  • Het e-mailadres waar de uitnodiging tot betaling naar wordt verstuurd is hetzelfde als waarop u onze factuur ontvangt.
  • De volledige reissom dient 6 weken voor vertrek op de rekening te staan van STO Garant. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Golftrip4u zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.
  • Controleert u uw gegevens goed als u bent ingelogd bij STO Garant. Hierbij is met name de datum van het einde van uw reis van belang.

* Een pakketreis is een reis die bestaat uit verschillende elementen die ten minste het vervoer en de accommodatie (overnachting of periode van verblijf van meer dan 24 uur) of één van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat.

Golftrip4u, uw partner in Golfreizen

Voor top georganiseerde golfreizen